Phần mềm Reset Counter (Tràn Bộ Nhớ) Epson:

1/ Reset Epson T50 -T60 – R230:      link tải về

2/Reset Epson L800:      link tải về

3/Reset Epson L805:      link tải về

4/Reset Epson L1800:    link tải về

5/Reset Epson L1300:    link tải về

6/Reset Epson 1390:      link tải về

7/Reset Epson R1400 – G4500:      link tải về

8/Reset Epson 1430 – 1500:      link tải về

9/Reset Epson L110-L210-L300-L350-L355:      link tải về

10/Reset Epson L130 – L220 – L310 – L360 – L365:      link tải về

11/Reset Epson L120:      link tải về

*Máy Nội Địa Nhật:

1/Reset Epson EP-801a:      link tải về

2/Reset Epson EP-802a:      link tải về

3/Reset Epson EP-803a:      link tải về

4/Reset Epson EP-804a, Artisan 730:      link tải về

*Phần mềm WicReset Epson:   link tải về